หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > "วันเต่าโลก" (World Turtle Day)
"วันเต่าโลก" (World Turtle Day)
เขียนโดย bannathong เมื่อ Thu 23 May, 2019

วันที่ 23 พฤษภาคม ปี ค.ศ 2000 ได้เริ่มมีการกำหนดให้เป็นวันเต่าโลก โดยองค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล องค์กรแห่งนี้เล็งเห็นถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีปริมาณแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ทางองค์กรจึงได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันเต่าโลก" (World Turtle Day)

หมวดหมู่
ติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย
รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย
Call Center :
02 444 9838-9